Poslanie

Prečítať

MEDICALFUTURE bola založená 23.09.2005 lekárkou MUDr. Máriou Mlíchovou (neurológia) ako bádateľský a pokrokový odkaz spoločnosti a lekárom. Jej neutíchajúca potreba pomáhať ľuďom a pochopiť príčiny a dôsledky ochorení, viedla k novému smeru alternatívnej medicíny, za čo sme jej nesmierne vďační.

MEDICALFUTURE sa snaží vyjadriť postupný vývoj v poznávaní životnej cesty. Postupne učí ľudí ako pracovať s ochorením. Brať ho ako nevyhnutný a dôležitý signál k úprave kvality svojho života. Aby pochopili, že zdravie je neustály proces zdokonaľovania sa.

ZDRAVIE je výsledkom morálnej, duševnej, duchovnej a fyziologickej obrody človeka na ceste k stvoriteľovi. Ako je to možné? Skrátka tak, že to, ako myslíme, konáme a žijeme v súlade z božími zákonmi ovplyvňuje naše vyššie jemno-hmotné štruktúry (karma – zákon príčiny a následku) zodpovedné za prejavy v bio poli človeka a následne prejavy na úrovni hmoty – tela. Podvedomie a vedomie človeka sa ďalej cez pocity a emócie fyzicky, napríklad cez endokrinný , cievny a nervový systém, kaskádou biochemických zmien prejaví v našom tele. Telo, myseľ, duch a duša sú teda v tomto hmotnom svete prepojené nádoby. Choroba je v tomto transformačnom procese dôležitou informáciou obrody duše.

MEDICALFUTURE sa však nesnaží vzbudiť dojem, že existuje „elixír“ zdravia, ktorý všetko razom vyrieši bez pričinenia riešiteľa. Naopak, je potrebné podstúpiť ráznu a radikálnu zmenu, urobiť kus práce na sebe, vďaka ktorej sa však dostavia výsledky, za podmienky súladu s vyššími princípmi plánom a príčina bola správne pochopená.

MEDICALFUTURE má za to, že za každou chorobou sa skrýva práve nepochopenie telesných a duševných signálov, neporozumenie správnych potrieb, ale aj možností. Preto vzniklo toto centrum, v snahe odovzdať zažité a spoznané skutočnosti pre ďalšie pochopenie našej cesty životom a priblíženie sa tak jedinému a večnému cieľu … k Bohu, ktorý pozná každú odpoveď, o ktorú sa usilujeme poznávaním prírodných a vyšších zákonitostí.