Parazity 2017-08-23T11:08:12+00:00

Parazity

Skusenosti Mudr. Oľga Ivanovna Jelisejevová

Skúsená praktická lekárka, kandidát lekárskych vied, Olga Ivanovna Jelisejevová, už niekoľko rokov uzdravuje tisíce svojich pacientov. Vzdelaním oftalmologička, v priebehu svojej 35 ročnej lekárskej praxe viedla výskum nových a netradičných spôsobov liečenia. Posledných desať rokov sa zaoberá diagnostickou metódou Vegetatívno-rezonančného testovania (VRT), a niekoľko jej kníh bolo venovaných prezentácii výsledkov z týchto výskumov.

V súčasnosti vedie lekárske Centrum pre detoxikáciu v Moskve. Ako ukazuje liečebná prax O.I. Jelisejevovej, mnohé vážne ochorenia, vrátane onkologických, majú parazitárnu príčinu.

Motto:

,, V našom organizme prebieha zákerná bitka bez pravidiel nie na život, ale na smrť. Vrahovia nie sú len nemilosrdní, ale sú aj prefíkaní. Výborne sa prispôsobili k boju. Nevedú otvorenú vojnu. Ticho a postupne podkopávajú imunitný systém svojho hostiteľa, aby ho neskôr úplne ovládli. A kto nad kým zvíťazí – človek, alebo jeho vnútorní nepriatelia-parazity – ten zostane nažive. „

O.I. Jelisejevová sa prihovára samotných lekárom, ale i širokej verejnosti:

Vážení čitate. Pokiaľ ste už čítali moji knihu : „Rakovina-diagnostika a profylaxia“, tak už viete, že sa v nej ako červená niť ťahajú úvahy o parazitárno-plesňových príčinách rôznych závažných ochorení, vrátane onkologických. Na ospravedlnenie tohoto postoja uvádzam tieto dôvody

  • predovšetkým veľké rozšírenie ťažko liečiteľných chorôb s nejasným klinickým obrazom
  • zastarané a chybné stanovovanie diagnóz, ktoré vedie len k chronickému priebehu ochorenia
  • a konieckoncov, k predčasnému starnutiu, invalidite a predčasnej smrti
  • efektívnosť našich metód liečenia, založených na zistení pravých vinníkov rôznych novotvarov – totiž parazitov

Vo väčšine bežných prípadov vírusy predstavujú štartovací prvok, baktérie pripravia pôdu pre príchod ťažkej techniky plesní a väčších parazitov. Ak vás udivuje vojenský štýl poslednej vety, nie je to náhoda. S parazitmi bojujeme vojnu na život a na smrť.

Vážení kolegovia!

To, že ste nevenovali náležitú pozornosť príslušným kapitolám o parazitoch v našich starých dobrých učebniciach, to, že ste sa v súčasnosti nezaoberali prácami našich vedcov-helmintologov, akými sú napríklad K.I. Skrjabin, B.A. Astafjev, doktorka O.I. Ilinská, O.K. Podsev, V.I. Pokrovskij, C.V. Prozorovskij a mnohí ďalší, to vám nedáva žiadne morálne právo nazývať metódy diagnostiky a liečenia, ktoré nepoznáte, nevedeckými a šarlatánskymi. Ak sa vám, vážení spolupracovníci z vedeckých inštitútov a laboratórií, zdá čokoľvek nepochopiteľné alebo nezvyklé na záveroch lekárov ,, alternatívnej“ medicíny, je to predovšetkým dôvod k návšteve knižnice pre ďalšie štúdium, ale vôbec nie pre emocionálne a unáhlené súdy v duchu stredovekej inkvizície. „Predovšetkým neškoď – ani skutkom, ani slovom ani myšlienkou“. Spomeňte si na základný postulát nášho povolania.

V dôsledku masovej migrácie obyvateľov Zeme bývalej „zámorské“ infekcie sa stávajú miestnymi. Pod vplyvom rôznych druhov stresov a nepriaznivej ekologickej situácie sa znižuje celková imunita ľudstva. Infekčné a parazitické agensy mutujú a sú potom schopné ovládnuť ďalšie oblasti a skupiny orgánov v našom tele.

V dôsledku sa potom niektoré laboratórne techniky javia ako zastarané, a výsledky analýz, získaných s ich pomocou, chybné. Z toho vyplýva nerozpoznanie skutočných príčin niektorých ochorení, nepresné alebo chybné diagnózy. Súčasne sú mnohé nové metódy nedostatočne efektívne alebo často nedostupné Ministerstvu zdravotníctva pre vysoké náklady.

My v našom Centre pracujeme na najmodernejšej certifikovanej aparatúre, schválenej k praktickému použitiu, a využívame metódy, ktoré sú vyskúšané v lekárskych inštitútoch a vedúcich klinikách v Moskve. Naše diagnostické metódy umožňujú objaviť množstvo známych vyvolávateľov infekcií a vinníkov patológií na rôznych stupňoch vývoja.

Drahí lekári! Spojme svoje úsilie a venujme sa nielen duelom medzi sebou vo vojne teórií, ale predovšetkým v boji za zdravie človeka pred tvárou stále sa meniacich parazitov ľudského organizmu.